Åndedrætsterapi kurser

Rebirthing - Kropsbevidsthed

Kursus i Bevidstsammenhængende vejrtrækning

Rebirthing er en bestemt åndedrætsteknik hvor du via åndedrættet blidt og nænsomt kan forandre gamle og ofte traumatiske følelser, tanker og overbevisninger. Metoden giver dig mulighed for at bearbejdedybtliggende spændinger, så positiv tænkning afløser negative tanker. Resultatetbliver bedre livskvalitet og bedre kontakt med dine følelser.

Det er en terapi, hvor du arbejder med dit livsgrundlag samt de opfattelser, tanker og handlemønstre, der former dit liv.

Ved bevidst at trække vejret fuldt og helt i lange dybe, rytmiske åndedrag, aktiverer og udrenser du din krop. Det baner vej for, at traumatiserende oplevelser kan komme op til overfladen, for at blive erkendt, bearbejdet og forløst. Når de traumatiske oplevelser forløses, erstattes de mednye, styrkende og kærlige programmeringer.

Vejrtrækningen har altid været meget brugt, som et redskab til at øge præstationer indenfor idræt, dans, drama, yoga m.m. Ved hjælp af rebirthing teknikkerne får du mulighed for at give mere og mere slip på uhensigtsmæssige tankemønstre, som hindrer dig i at leve det liv, du dybest set drømmer om at leve.

Tanker og den energi der bruges på tanker, skaber dit liv.

Du vil opleve, at når du bliver bevidst om gamle følelser og tankemønstre, så kan du vælge at ændre disse til at leve dit liv på en langtmere tilfredsstillende måde.

Du kan skabe dit liv, som du ønsker det skal være.

Hvor det er mere normalt at snakke om den tidlige barndom, som de førstepersonligheds indtryk, kan Rebirthing vise os at fødslen er et af mennesketsstærkeste oplevelser. Vores fødsel har stor indflydelse på os og er med til at forme vores "beslutninger" omkring livet. Rebirthing kan række helttilbage og bearbejde ens fødselsoplevelse.

Vi starter som regel med at arbejde med det, der er presserende for dig lige nu; dine parforhold, din angst, din usikkerhed, eller i det hele taget mangel på følelsen af, at du virkelig lever.

Rebirthing er et udviklings-redskab, der ved hjælp af psykoterapeutiskeredskaber og åndedrættet forandrer dit liv og den måde du ser verden på.

Efterhånden vil du lære, at den egentlige styrke ligger i din evne til at vælge, hvad du vil tænke og hvordan du vil bruge din energi, at det er dig der bestemmer i dit liv.

Rebirthing giver nogle kraftfulde indsigter, renser ud i krop og sind. Det giver dig et værktøj til udvikling af personlig succes og velvære.

Rebirthing kan defineres som en følelsesforløsende terapiform og som et personligt udviklingsredskab. Rebirthing giver dig indsigt i og forståelse for, hvem du i virkeligheden er.

 

Det du kan tage med dig hjem efter kurset er:

Fordelene viser sig på følgende områder:

Det vi starter med, er dig og det, du står i lige nu.

Vi starter som regel med at arbejde med det, der erpresserende for dig lige nu; dine parforhold, din angst, din usikkerhed, stress og anspændthed eller i det hele taget mangel på følelsen af, at du virkeliglever det liv du ønsker og har brug for.

Et af målene med denne workshop er nænsomt og blidt atfjerne fysiske, mentale og følelsesmæssiges blokeringer og spændinger. Mange afmenneskets senere livsudfordringer stammer oprindeligt fra oplevelser i dentidlige barndom og de første leve år. Ved hjælp af åndedrættet er vi i standtil blidt at give slip på alle problemer, hvilket medfører en vidunderligIntegration af Energien i kroppen, og det forøger vor evne til at elske og nydelivet mere.

Praktiske informationer og pris og sted

Tilmelding er til:

Jens Peter Hansen

https://åndedrætsterapeuten.dk

jens@åndedrætsterapeuten.dk

Info Tlf 28 78 34 35

Kurset afholdes i Køberhavn og omegn start 09:00 til 16:00 alle dage. 1 times frokost, med bring selv frokost.

Samt relevante pauser. Det du skal medbringe er, notes bog, og farver til tegning.

Ligge underlag, tæppe og pude.

Pris 2495,- kr. Depositum 1495,- kr. rest.